November 2017

Week 45
Geen moeilijke vraag
Wat is er vanzelfsprekend?
Niks, niets, rien du tout
Week 46
Niet iedere wens
krijgen we ons toebedeeld
Soms een meevaller
Week 47
Niet alleen de Sint
komt uit Spanje aangewaaid
Ook Karditsel fans
Week 48
Vervelend gedoe
Mijn buik leidt eigen leven
Geen medelijden